Poziv građanima na prikupljanje donacija

Poštovani građani i građanke,

 

Ukoliko netko želi donirati i na takav način pomoći našem radu i pomoći prilikom kampanje za lokalne izbore 2013. to može učiniti uplatom na račun broj:

2360000-1501243669 s naznakom Hrvatski laburisti – Stranka rada, Županijska lista Virovitičko-pod. županije,

2360000-1501249665 s naznakom Hrvatski laburisti – Stranka rada, Gradska lista Grada Slatine,

2360000-1501243636 s naznakom Hrvatski laburisti – Stranka rada, Gradska lista Grada Virovitice,

2360000-1501244348 s naznakom Hrvatski laburisti – Stranka rada, Općinska lista Općine Lukač,

a potrebno je da uz uplatu navedete ime, prezime, adresu i OIB te svrhu; donacija za izbornu promidžbu ogranka Virovitica, ogranka Slatina, ogranka Lukač ili podružnice Virovitičko-pod., ovisno kojoj listi uplaćujete donaciju. Sve donacije se javno objavljuju.

Ukoliko netko želi donirati uslugu, robu potrebno je napisati Izjavu o donaciji gdje navodite svoje ime, prezime, adresu i OIB i što ste donirali i u kojem iznosu i za koga i koju svrhu (npr. doniram jabuke u iznosu od 200,00 kuna za izbornu promidžbu ogranka Virovitica) i potpisati se.

Pravne osobe također mogu donirati i novac i uslugu ili robu, no u slučaju doniranja roba ili usluga kao pravne osobe ste dužni ispostaviti račun na kojem će biti navedeno da NE podliježe uplati – donacija ali ćete morati platiti PDV.

Za sve dodatne informacije i upite kontaktirajte nas na broj: 095/389-0775 ili na e-mail: viroviticko-podravska@laburisti.com

Posted in Vijesti.