Laburisti prvi predali kandidacijske liste

lab slika

Za predstojeće lokalne izbore 2013, Hrvatski laburisti – Stranka rada, županijskom izbornom povjerenstvu prva je predala kandidacijsku listu za članove županijske skupštine Virovitičko – podravske županije na kojoj je nositelj liste Nikola Dengoricija.

Slatinskom izbornom povjerenstvu također je prva predana lista, za gradsko vijeće grada Slatine, upravo Hrvatskih laburista na kojoj je nositelj prof. Denis Ostrošić.

Gradskom izbornom povjerenstvu grada Virovitice lista za gradsko vijeće Virovitice predana je kao druga nakon liste HSPD-a. Nositelj liste Hrvatskih laburista – Stranke rada za gradsko vijeće grada Virovitice je inženjer Lovstva i zaštite prirode Josip Hudi a ujedno i predsjednik županijske podružnice i ogranka Virovitica.

U općini Lukač, laburisti također izlaze sa kandidacijskom listom za općinsko vijeće koja će se predati danas (30.04.2013.) tokom dana. Očekuje se da će laburisti u Lukaču također biti prvi sa predajom lista. Nositelj liste laburista za općinsko vijeće Lukača je Franjo Lacko.

Hrvatski laburisti – Stranka rada na lokalnim izborima 2013. izlazi samostalno, bez koalicija.

Osnivanjem ogranaka i županijske podružnice Hrvatskih laburista- Stranke rada u našim općinama, gradovima i županiji, s novim ljudima postavili smo temelje nove politike u našoj sredini.  

 

Našim gradom i županijom predugo upravljaju ljudi bez društvene odgovornosti i pravednosti.

Ne želimo da naši građani više budu taoci takve ne transparentne i promašene politike, politike koja guši „male“ ljude a velikima i podobnima pogoduje.

 

Zalaganjem za odgovornost, istinu, poštenje, znanje, rad i društvenu pravednost, kandidati laburista na listama žele vratiti povjerenje građana u političku vlast koja će služiti građanima i općem dobru. Političari bi trebali služiti građanima grada Virovitice, a ne građani političarima, kakva je praksa bila do sada.

 

Nije dovoljno promijeniti samo političare, potrebno je mijenjati politiku!

 

Mi vam ne možemo obećati posao, ne možemo vam namjestiti javne natječaje niti javne radove, ali obećavamo da ćemo raditi u interesu svih građana, boriti se protiv stranačke diskriminacije u zapošljavanju i javnim natječajima, biti otvoreni za poduzetničke ideje i nove projekte u cilju zapošljavanja i predlagati preraspodjelu gradskih, općinskih i županijskog proračuna u cilju otvaranja novih radnih mjesta i očuvanju postojećih. Laburisti u Viroviticu i županiji donose odgovornost, poštenje, društvenu pravednost i brigu za građane.

 

Pasivnim prigovaranjem na postojeće stanje u županiji, gradovima i općinama te ignoriranjem izbora teško će se nešto promijeniti na bolje.

LABURISTI – NOVI LJUDI NOVA POLITIKA

 

Ovom prilikom ujedno čestitamo svim građanima općina i gradova Virovitičko – podravske županije 1.maj, praznik rada.

Posted in Vijesti.